Nieuwe handreiking over Soft Controls

De NBA consulteert de NBA-handreiking Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole.

Inzicht in soft controls in relatie tot de interne beheersing draagt bij aan de professioneel-kritische instelling, vergroot het inzicht in de risico’s van de organisatie als geheel en vergroot daarmee de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole.

De vraag is alleen: hoe? Deze handreiking heeft ten doel inzicht te geven in welke werkzaamheden met betrekking tot soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole kunnen bijdragen aan het vereiste inzicht in de entiteit en haar omgeving met inbegrip van haar interne beheersing.