NBA en SRA starten met mkb-onderzoekscentrum

De Commissie MKB van de NBA, de SRA en het AC-scholenoverleg starten met een mkb-onderzoekscentrum. Dit onderzoekscentrum richt zich op strategische en inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de mkb-accountants. Gepland is om vier tot zes praktijkgerichte onderzoeken per jaar uit te voeren. Hiermee krijgen de mkb-accountants, na opheffing van NEMACC, weer een op dit segment gericht onderzoekscentrum.

Beeld persbericht (600x375)

NBA-bestuurslid Annique van der Ha is blij met dit besluit. “Op dit moment blijven strategische, inhoudelijke onderwerpen door tijd- en capaciteitsgebrek bij mkb-accountants vaak liggen. Het initiatief van de Commissie MKB, SRA en het AC-scholenoverleg stimuleert innovatieve praktische toepassingsmogelijkheden. Bovendien maakt het kunnen deelnemen van studenten aan innovatieve onderzoeken het beroep van accountant aantrekkelijk voor (potentiële) studenten.”

Mkb-agenda 2022

Het mkb-onderzoekscentrum maakt deel uit van de gezamenlijke mkb-agenda van de Commissie MKB en de SRA. Zij hebben de handen ineengeslagen en komen met meerdere gezamenlijke projecten: de mkb-agenda 2022. Doel van deze activiteiten is er voor te zorgen dat de mkb-accountant ook in de toekomst van toegevoegde waarde blijft.

Op deze agenda staan, naast het mkb-onderzoekscentrum, projecten op het gebied van kwaliteitsindicatoren, beroepsprofiel en certificeringsbevoegdheid, regelgeving en duurzaamheid.

Met de mkb-agenda wordt een concrete invulling gegeven aan de toekomst van de mkb-accountant en de positie van de mkb-accountant binnen de NBA.

Bij de totstandkoming van deze gezamenlijke activiteiten is ook input van de Novaa meegenomen en verwerkt.