Evaluatie vernieuwde praktijkopleiding en besluiten door de Raad

De vernieuwde praktijkopleiding is op 1 januari 2017 gestart en is in opdracht van de Raad geëvalueerd.

Daarvoor hebben eind 2020 panelinterviews plaatsgevonden met examinatoren, trainees, praktijkbegeleiders, beoordelaars, onderwijsinstellingen en stagebureaus.

Gezocht is naar antwoorden op de volgende hoofdvragen:

  • Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet anders?
  • Wat betekent dat voor effectiviteit, efficiëntie, papierlast, doublures en aantrekkelijkheid?
  • Zijn verantwoordelijkheden helder?

Op 18 februari jongstleden zijn de bevindingen van dit onderzoek in de Raad besproken.

Daarna heeft de Raad op 22 april 2021 de volgende definitieve besluiten genomen naar aanleiding van dit evaluatieonderzoek.