De accountant, hijā€¦of zij?

Het accountantsberoep is traditioneel een mannenberoep. Maar het aandeel vrouwen groeit gestaag en dat is zeker zichtbaar bij de nieuwe generatie accountants. De accountant is niet langer vanzelfsprekend een 'hij'. Tijd voor genderneutraal taalgebruik.

vrouw_werk_laptop_600x375.jpgHet NBA bestuur heeft besloten om alle nieuwe NBA-publicaties genderneutraal te formuleren:

  • er wordt 'de accountant' of 'accountants' geschreven: ‘De accountant dient alert te zijn in welk segment de organisatie zich bevindt. Accountants kunnen worden geconfronteerd met…’
  • er wordt bij het algemeen gebruik van het woord ‘accountant’ geen gebruik meer gemaakt van verwijzingen zoals hij of zij, zijn of haar.

Deze schrijfwijze wordt toegepast op alle nieuwe en waar nodig in belangrijke mate te herschrijven NBA-teksten, waaronder brieven, standaarden, handreikingen, alerts, brochures, persberichten, nieuwsberichten op nba.nl.