NBA Young Profs reageren op voorlopige bevindingen CTA

Ook de NBA Young Profs hebben inhoudelijk gereageerd op de voorlopige bevindingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). In hun reactie delen zij alvast enkele uitkomsten van nieuw eigen onderzoek onder jonge accountants.

De NBA Young Profs zijn blij met de aandacht die de commissie heeft voor technologische ontwikkelingen en voor de aantrekkelijkheid van het beroep. Zij noemen werkdruk, work-life balance en cultuur bij accountantsorganisaties in dat verband “cruciale factoren”. De jonge accountants bepleiten bij de CTA het opnemen van werkdruk als driver voor de kwaliteit van de wettelijke controles.

Verdienmodel

Net als sommige externe stakeholders pleiten de young profs voor nader onderzoek naar de mogelijkheid tot invoering van een verdienmodel “waarbij een einde komt aan de situatie dat de controleur wordt betaald door de gecontroleerde”. Uit nieuw eigen onderzoek van de young profs blijkt dat veel jonge accountants vinden dat dit niet meer past bij het huidige tijdsgewricht. Ze zijn daarover nog uitgesprokener dan voorheen, ongeacht waar zij werkzaam zijn. Tegelijk willen jonge accountants zeker niet uitkomen bij een model waarbij alle accountants in overheidsdienst zijn.

De young profs onderschrijven de stappen die zijn gezet om een kwaliteitsgerichte cultuur te ontwikkelen en herkennen de  intrinsieke motivatie bij young profs om die ontwikkeling door te zetten. Het verankeren van een lerende organisatie in de huidige cultuur vraagt om nader onderzoek.  Wat young profs niet hopen is dat het publiceren van indicatoren voor kwaliteit en cultuur, zoals de CTA voorstelt, leidt tot nog meer regelgeving of checklists.

Ten aanzien van de opleiding hopen de young profs dat de CTA meer aandacht zal geven aan een systematiek waarbij accountants één basisopleiding volgen, waarna ze zich specialiseren in één van de diverse kopopleidingen. Als voorbeeld noemen zij daarbij de opzet van het opleidingsmodel in de medische wereld.

Niet-financiële informatie

Net als andere stakeholders vragen ook de young profs om duidelijkheid van de commissie rondom de controle van niet-financiële informatie. Die hoeft volgens de CTA niet voorbehouden te zijn aan de accountant.

De young profs zien de accountant als de aangewezen persoon om regie te voeren bij het verstrekken van zekerheid bij de “volledige set” van informatie. “Hierbij achten wij het in de nabije toekomst denkbaar dat een nieuwe beroepsgroep ontstaat die zich specifiek toespitst op niet-financiële informatie. Een situatie herkenbaar vanuit het verleden, ten tijde van het ontstaan van de Register EDP-auditors.”

NBA Young Profs Reactie op interim-rapport CTA