Accountants en VWS bespreken (ont)regelen van de bedrijfsvoering van de zorgketen

Op 28 januari namen zo'n twintig accountants o.a. vanuit de sectorcommissies Coziek en APZ (Accountancy Platform Zorgverzekeraars) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en van andere ketenpartijen met VWS in een energieke bijeenkomst in het Haga Ziekenhuis de bedrijfsvoeringsregels in de zorgketen onder de loep.

Thema's benoemd

Zij bespraken vanuit hun expertise de mogelijkheden om regels te schrappen, versimpelen en verduidelijken. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van het VWS-programma (ont)regel de zorg. Gezamenlijk is een aantal thema's benoemd, waaronder integrale eenmalige verantwoording en controle, het hanteren van principes in plaats van regels, het benutten van modelprotocollen, vermindering van controles in de keten en de WNT. Deze thema's worden de komende weken nader uitgewerkt, waarna concrete maatregelen volgen die tot doel hebben de regeldruk verder terug te dringen.

Sikko Bruinsma, partner bij KPMG:
"Laten we eerst eens bedenken wat we nu 'echt' van elkaar willen weten in de keten, en vraag dan pas de accountant. Er zal dan veel geschrapt gaan worden."

Deze bijeenkomst en de resultaten zijn ook een activiteit van de NBA-Vernieuwingsagenda, in het kader van het project Ketenkracht en de Blauwe Brigade. Deze activiteit is ook opgenomen in het Jaarplan 2019/2020 van de Ledengroep accountants in business. Met recht een Ketenproject.

Impressie