Veel niet-oob-kantoren voeren veranderingen door

In januari van dit jaar startte een themaonderzoek onder niet-oob-kantoren die nog geen maatregelen hadden ingevoerd ter verbetering van de controlepraktijk. Dit themaonderzoek, dat werd uitgevoerd door de Raad voor Toezicht en de SRA, heeft ertoe geleid dat nagenoeg al deze niet-oob-kantoren maatregelen hebben ingevoerd om de controlekwaliteit te verbeteren.

Tegelijkertijd hebben ook de andere niet-oob-kantoren grote stappen gemaakt. Meer dan de helft van de kantoren rapporteert al meer dan 90% van de verbetermaatregelen ingevoerd te hebben (in januari was dat nog 20 procent). 82% van de niet-oob-kantoren (in januari was dat nog 75%) heeft inmiddels meer dan 75% van de maatregelen ingevoegd.

Analyse

Hoewel er dus vooruitgang is bij de implementatie van de maatregelen gaat de projectgroep niet-oob-accountantsorganisaties analyseren met welke maatregelen kantoren moeite hebben bij de implementatie. Na deze analyse wordt bekeken hoe de implementatie van de achterblijvende maatregelen kan worden bevorderd. Het geven van begeleiding aan kantoren is een van de mogelijkheden. Tevens wordt bekeken of er thema’s zijn die door niet-oob-kantoren opgepakt kunnen worden om de controlekwaliteit te verbeteren. Tenslotte moet ook nog de effectiviteit van de maatregelen worden bekeken.

Bijeenkomst

In het najaar organiseert de projectgroep niet-oob een bijeenkomst voor niet-oob kantoren. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de analyse en de wensen van de kantoren met betrekking tot guidance. Ook krijgen kantoren de gelegenheid input te geven over thema’s die de controlekwaliteit kunnen verhogen.

Transparantie

Sinds 24 juni is de voortgang per kantoor zichtbaar gemaakt op de NBA-website. Zo is ook voor de buitenwereld duidelijk welke kantoren werk hebben gemaakt om het vertrouwen in het functioneren van accountants terug te winnen en de kwaliteit te vergroten.

Percentage
doorgevoerde
maatregelen
Aantal kantoren
dec 2018
Aantal kantoren
14 juni 2019
100 23 50
96 - 99 33 49
90 - 95 27 53
86 - 89 22 19
80 - 85 20 24
76 - 79 14 14
70 - 75 14 14
60 - 69 17 13
50 - 59 22 9
40 - 49 13 7
30 - 39 11 8
20 - 29 6 3
10 - 19 9 2
1 - 9 9 2
0 40 4
  280 271