VEB: meer aandacht aan fraude

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) roept in de accountantsbrief de accountants op om fraude meer aandacht te geven. De NBA benadrukt in een reactie dat de accountancy niet stil zit op dit gebied.

De accountantsbrief is de lijst met aandachts- en verbeterpunten die de VEB jaarlijks naar grote accountantsorganisaties, beursfondsen en de NBA stuurt, in aanloop naar de jaarvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen.

Reactie NBA (FD)

Er lopen "verschillende initiatieven" om ervoor te zorgen dat accountants een grotere rol kunnen spelen bij fraudebestrijding, zegt Sander Kranenburg, voorzitter van de NBA Werkgroep Fraude, in reactie op de VEB.

Er wordt onder meer ingezet op data-analyse om fraude op te sporen. Ook tuigt de NBA een fraude-expertisecentrum op dat als vraagbaak voor accountants moet fungeren.