Monitor niet-oob-segment: veel kantoren voeren veranderingen door, thema-onderzoek en mentoring achterblijvers

In het najaar van 2014 publiceerde de NBA een rapport met 53 verbetermaatregelen voor accountants. Voor de niet-oob-accountantsorganisaties is een doorvertaling gemaakt van deze maatregelen. Sindsdien wordt in een monitor de voortgang bijgehouden.

Drie jaar later blijkt dat de helft van de kantoren inmiddels meer dan 75% van de maatregelen heeft ingevoerd en één op de vijf kantoren zit al op 90% of meer van alle verbetermaatregelen. Hoewel die cijfers verheugend zijn omdat het goed is dat zoveel accountantskantoren in het niet-OOB-segment serieus werk maakt van de verbeteringen, stelt het NBA-bestuur ook vast dat de groep achterblijvers onaanvaardbaar groot is.

Mentoring

Voor het overgrote deel van de kantoren die wel begonnen zijn met het invoeren van de maatregelen wordt een mentoringprogramma gemaakt. Kantoren die alle of bijna alle maatregelen hebben ingevoerd (meer dan 85%), wordt gevraagd kantoren te begeleiden die minder dan de helft van de maatregelen heeft ingevoerd. In het mentor-systeem kunnen de ervaringen worden gedeeld. Tevens wordt aan kantoren die al meer dan de helft van de maatregelen heeft ingevoerd gevraagd waar ze tegenaan lopen en wat hen weerhoudt om de laatste maatregelen te implementeren. Zo worden eventuele knelpunten in beeld gebracht. Met die kennis kan de werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties de ondersteuning verder verbeteren.

Thema-onderzoek

Het NBA-bestuur heeft de Raad voor Toezicht gevraagd een thema-onderzoek uit te voeren onder niet-oob-kantoren die nog geen maatregelen hebben ingevoerd ter verbetering van de controlepraktijk. Het thema-onderzoek vindt plaats in samenwerking met de SRA. De voorbereidingen voor het thema-onderzoek zijn inmiddels begonnen.

Transparantie

De werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties heeft besloten in juni 2019 de voortgang per kantoor zichtbaar te maken in de monitor. Dan wordt ook voor de buitenwereld duidelijk welke kantoren werk hebben gemaakt om het vertrouwen in het functioneren van accountants terug te winnen en de kwaliteit te vergroten.