Accountants gaan door met verbeteringen

“Wij zullen niet een jaar lijdzaam gaan zitten afwachten wat de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) zal gaan brengen. Wij gaan met al onze energie door met de veranderingen die wij hebben afgesproken in onze Vernieuwingsagenda.” Met die woorden luidde Marco van der Vegte, voorzitter van de NBA het jaar 2019 in tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Onlangs stelde minister Hoekstra de CTA in om te komen tot verdere verbeteringen van de kwaliteit van wettelijke controles. Die commissie zal naar verwachting een heel jaar bezig zijn. Van der Vegte: “We zullen verder gaan met het doorvoeren van de verbeteringen waarvan wij weten dat ze hard nodig zijn. Daarop voeren wij, sámen met onze 21.000 leden, zélf de regie. Net zoals we dat gedaan hebben bij de verbeterslagen en aantoonbare verandering die er de afgelopen jaren al gerealiseerd zijn.”

De NBA kondigde tijdens de Nieuwjaarsreceptie ook aan, dat binnenkort de status van de verschillende verbeterprojecten te volgen zullen zijn op een dashboard. “Dat hoort,” aldus Van der Vegte, “bij de transparantie die je van accountants mag verwachten.”

Download de speech van Marco van der Vegte