NBA LIO en NOREA presenteren Volwassenheidsmodel informatiebeveiliging 2.0

Tijdens het LIO-NOREA symposium op 4 februari is versie 2.0 van het Volwassenheidsmodel informatiebeveliging gepresenteerd.

Het volwassenheidsmodel informatiebeveiliging biedt een handreiking om te beoordelen hoe het staat met de informatiebeveiliging binnen een organisatie. 

Daarmee geeft het model de Internal Audit afdeling, de RvB en/of directie en toezichthouders goed inzicht in het actuele volwassenheidsniveau en een handreiking met stappen welke een organisatie nog moet nemen om tot het gewenste volwassenheidsniveau te komen.

De eerste versie van het model is in 2016 gepubliceerd. De herziene versie is tot stand gekomen in samenwerking tussen het NBA-LIO en NOREA, de beroepsvereniging voor IT auditors. Waar de wereld blijft draaien, houden de NBA-LIO en NOREA gezamenlijk ook het model in beweging door het blijvend te evalueren en verder aan te scherpen. 

NBA LIO en NOREA Symposium 2019-017-Elisabeth Beelaerts.jpg
NBA LIO en NOREA Symposium 2019-060-Elisabeth Beelaerts.jpg
NBA LIO en NOREA Symposium 2019-011-Elisabeth Beelaerts.jpg