Stuurgroep Publiek Belang publiceert consultatiereacties op Green Paper Structuurmodellen Accountantsorganisaties

In december publiceerde de Stuurgroep Publiek Belang het Green Paper Structuurmodellen Accountancy als consultatiedocument waarin alle stakeholders en belangstellenden gevraagd werd om te reageren op het discussiestuk.

Inmiddels heeft de Stuurgroep Publiek Belang van tien stakeholders een consultatiereactie ontvangen. De reacties bevatten een brede variƫteit aan vragen, standpunten en voorstellen ten aanzien van de structuurmodellen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de brede discussie die de Stuurgroep voor ogen heeft.

De komende periode zal de Stuurgroep Publiek Belang de ontvangen reacties en de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de rondetafelbijeenkomst op 26 maart, gebruiken om te komen tot een White Paper Structuurmodellen Accountancy dat zij in het najaar beoogt te publiceren.

Lees hieronder de ontvangen consultatiereacties: