Accountants vinden weg omhoog

De accountantssector verandert en vernieuwt. Stap voor stap wordt er gewerkt aan een sector waarin kwaliteit onomstreden is en het maatschappelijk belang voor alle accountants op de eerste plaats staat. Die ambitie staat voorop. Dit stelt de NBA, de beroepsorganisatie van accountants, in reactie op het vandaag gepubliceerde rapport Doorpakken! van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). De MCA spreekt zich met dit tweede rapport opnieuw uit over de voortgang van het verbetertraject van de accountancysector. 

De MCA stelt dat de accountants de weg omhoog hebben gevonden, maar dat de veranderingen sneller en diepgaander moeten worden doorgevoerd. NBA-voorzitter Pieter Jongstra: “De sector heeft ontegenzeggelijk de weg omhoog gevonden vanuit een diep dal. Die weg laten we niet meer los. De MCA moedigt ons aan om het verandertempo te versnellen.” De MCA is een onafhankelijke commissie, die de accountantssector kritisch volgt en scherp houdt. De commissie is ingesteld door de sector zelf, als onderdeel van het verbetertraject dat vier jaar geleden is ingezet.

In gesprek met MCA

Net als de AFM in 2017 constateert de MCA in haar rapport dat de sector ten goede verandert. Maar de MCA constateert diverse risico’s en belemmeringen op weg naar het doel: structurele kwaliteitsverhoging, daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering en toekomstig vertrouwensherstel. Vanuit haar eigen ambities onderstreept de NBA dit doel en gaat graag op korte termijn met de MCA in gesprek over hun aanbevelingen. De NBA deelt bijvoorbeeld de bevinding dat het van groot belang is om de sector aantrekkelijk te houden voor nieuw talent. Daarom is aandacht voor een gezonde instroom nadrukkelijk onderdeel van de Vernieuwingsagenda, die onlangs door de NBA is gepubliceerd.

Veranderingen doorzetten

NBA-voorzitter Pieter Jongstra: “De afgelopen jaren heeft de sector grote inspanningen geleverd om de kwaliteit van het werk te verhogen en het publieke vertrouwen te herstellen. Accountants kunnen niet zonder vertrouwen, ons bestaansrecht is erop gebaseerd en het is ons handelsmerk. Het terugwinnen van vertrouwen vraagt om een fundamentele cultuurverandering waarbij een groot aantal partijen is betrokken. Dit vergt veel tijd en inspanning. Niet iedereen loopt bovendien in hetzelfde tempo.”

Open houding

Een open houding en leren van elkaar geldt voor de NBA als rode draad in de benodigde verandering. Met brede maatschappelijke discussies over onder andere kwaliteit, structuur en continuïteit wil de sector komen tot een hogere kwaliteit van het werk. Het Dashboard Accountancy uit de Vernieuwingsagenda zal de vooruitgang en resultaten zichtbaar maken. Over de invulling van dit initiatief is de NBA in gesprek met de toezichthouder op de accountantssector, de AFM. Jongstra: “Uiteindelijk zullen deze initiatieven leiden tot een zichtbare verbetering van onze kwaliteit, daar ben ik van overtuigd.”

Vertrouwen in de toekomst

Jongstra ziet nog genoeg uitdagingen liggen, maar wijst ook op de weg die sinds 2014 is afgelegd: “Je kunt zo’n groot verbetertraject vergelijken met een bergbeklimming. Als je onderweg even stopt en naar boven kijkt, denk je: wat moet ik nog een eind. Maar als je naar beneden kijkt, zie je pas hoe ver je al bent gekomen. Als ik kijk naar de weg omhoog die we nu hebben ingezet, heb ik veel vertrouwen in de bereidheid en daadkracht van de sector om de inspanningen door te zetten en de resultaten verder zichtbaar te maken.”