Let op bij oversluiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Gaat u als accountant een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Houd dan rekening met de minimumvoorwaarden van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) en ga na of deze toereikend zijn voor uw praktijk. Laat u daarbij goed adviseren.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk

Om de continuïteit van de dienstverlening van accountantskantoren te garanderen stelt de NVKS minimumvoorwaarden aan beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, onder andere op het gebied van de hoogte van de verzekerde bedragen en de in- en uitloop risico's. Hiermee zijn niet alle risico's op het gebied van beroepsaansprakelijkheid afgedekt.

Vooral risico's uit in het verleden begane beroepsfouten zijn met 2 jaar in/uitloop niet volledig afgedekt. Ook de hoogte van te verzekeren bedragen hoeft niet altijd toereikend te zijn in de specifieke situatie van uw praktijk. Het is aan accountants(praktijken) zelf om te bepalen of de minimumvereisten van de NBA toereikend zijn gezien de risico's die zij lopen en de wens om zich in te dekken tegen beroepsaansprakelijkheid. Dit vraagt om maatwerk en deskundig advies.

Achtergrond

De NBA is door één verzekeraar actief op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geïnformeerd dat zij zich terugtrekken uit deze markt. Daardoor ontstaat voor een aantal accountantspraktijken de noodzaak om een nieuwe verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar.