Een van die eisen is dat het uitlooprisico onder de dekking valt (voor minstens twee jaar). Dit moet al bij het afsluiten van de verzekering zijn overeengekomen. Zo is gewaarborgd dat het uitlooprisico (voor schades gemeld na de einddatum van de verzekering) ook écht wordt verzekerd. Dit is in het belang van maatschappij en accountants. Een optie waarbij je pas bij het beëindigen van de verzekering kunt aangeven of je het uitlooprisico nog wilt verzekeren, is niet een voldoende waarborg. De NBA adviseert accountants nog eens goed naar hun polis te kijken en contact op te nemen met hun verzekeraar als de verzekering van het uitlooprisico daarin niet goed is geregeld.