Al bij het afsluiten van de verzekering moet zijn overeengekomen dat het uitlooprisico (voor schades gemeld na de einddatum van de verzekering) onder de dekking valt. Een accountant kan ervoor kiezen om op enig moment over te stappen naar een andere verzekeraar. Dan is sprake van 'oversluiten' van de verzekering. Bij oversluiten is het denkbaar dat het reeds verzekerde uitlooprisico wordt 'overgenomen' door de opvolgend verzekeraar. Die verzekert dat dan als 'inlooprisico' (voor schades die ontstaan zijn voor de ingangsdatum van de nieuwe verzekering). De VAO (artikel 12) en de NVKS (artikel 15) bieden die ruimte. Accountants moeten er dan wel op letten dat het inlooprisico past bij de situatie vóór oversluiten!