NBA publiceert overzicht kwaliteitsverbetering audit sector

Het moet nog een spade dieper, zo geeft Pieter Jongstra aan in zijn opinie ‘Veranderen en verbeteren’ op Accountant.nl, maar er is al wel veel gebeurd. Dit blijkt ook uit het overzicht van de voortgang van maatregelen, gericht op verbetering van de kwaliteit van accountantscontrole dat gelijktijdig met de opinie is gepubliceerd.

Het schematische overzicht toont niet alleen de voortgang van de maatregelen uit het in september 2014 gepubliceerde rapport In het publiek belang, maar verwijst ook naar eerdere initiatieven. Zoals het plan van aanpak Lessen uit de kredietcrisis, dat eind 2010 verscheen, en de reeks publieke managementletters van de beroepsorganisatie. Ook  de verplichte training ‘professioneel-kritische instelling’ en een programma gericht op ‘toon aan de top’ zijn van eerdere datum.

Doorzettingsvermogen

Er is al veel werk verzet, maar de problematiek is weerbarstig en vraagt om doorzettingsvermogen van de beroepsgroep. De NBA heeft inmiddels een stuurgroep ingericht om de verdere voortgang van de verbetermaatregelen uit In het publiek belang te bewaken en te stimuleren. Medio juni komt de stuurgroep met een ‘veranderagenda’.