Consultatie en gesprek Green Paper Definitie Auditkwaliteit

De Stuurgroep Publiek Belang heeft een Green Paper 'De definitie van Audit Kwaliteit' gepubliceerd. Het Green Paper is bedoeld als startpunt voor het gesprek en de consultatie hierover met accountants en belanghebbenden bij de accountancysector. Het paper is woensdag 7 juni voor het eerst gepresenteerd op de International Conference 2017 van de Foundation for Auditing Research (FAR). 

Consultatie

De uitkomsten van het gesprek en de open consultatie vormen de basis voor een White Paper Audit Kwaliteit, met een voorgenomen beleids­standpunt op dit onderwerp. Dit zal in 2018 leiden tot een gezamenlijk beleidsstandpunt van kantoren en de beroepsorganisatie over 'wat de accountancysector onder auditkwaliteit verstaat'. Daarnaast zal het richting geven aan verdere acties ter bewustwording, inrichting, uitvoering en borging van kwalitatief hoogwaardige audits.

Achtergrond

De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) schrijft in haar rapport uit 2016 dat ten aanzien van het aspect kwaliteit het “voor velen onduidelijk is wat precies onder het kwaliteitsbegrip dient te worden verstaan". Duidelijkheid hierover lijkt een logisch zo niet onmisbaar startpunt om een kwaliteitsambitie te kunnen formuleren, en daar vervolgens uitvoering aan te kunnen geven. Tegen die achtergrond is de Green Paper opgesteld.

Inhoud

Achtereenvolgens behandelt het Green Paper:

  • een korte contextuele duiding;
  • het multi-stakeholder perspec­tief;
  • een nadere uitwerking van het kwaliteitsbegrip;
  • enkele suggesties voor praktische toepassing van het kwaliteitsmodel.

Consultatie en reacties

De Stuurgroep verwelkomt de reactie van accountants en andere belanghebbenden op de Green Paper Audit Kwaliteit. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in reflectie op de volgende onderwerpen:

  1. Verwerking van het publiek belang perspectief in deze definitie van audit kwaliteit
  2. Bijdrage aan inhoudelijk en eenduidig kwaliteitsbegrip voor beroepsbeoefenaren in de auditpraktijk
  3. Bijdrage aan maatschappelijk begrip over audit kwaliteit
  4. Status en positionering van de (internationale) beroepsstandaarden als instrument voor het realiseren van audit kwaliteit
  5. Praktische toepassing van het kwaliteitsmodel en uitgangspunt voor verdere acties ter bewustwording, inrichting, uitvoering en borging van kwalitatief hoogwaardige audits (tabel op p. 13)

Reacties

Reacties kunnen tot 1 oktober 2017 met ons gedeeld worden via consultatie@nba.nl. De reacties kunnen worden gepubliceerd, tenzij u aangeeft hier geen prijs op te stellen. In september 2017 organiseert de Stuurgroep een rondetafelgesprek over de Green Paper Audit Kwaliteit  met belanghebbenden bij onze sector.

De Stuurgroep Publiek Belang

De Stuurgroep Publiek Belang is een gezamenlijk initiatief van OOB-accountantsorganisaties, de werk­groep niet-OOB, SRA en de NBA. Zij heeft als opdracht een Veranderagenda Audit op te stellen en uit te doen voeren, vanuit een helder geformuleerde, collectieve kwaliteitsambitie. 

Contact en vragen

Rob Heinsbroek (324x324)
Rob Heinsbroek Secretaris Stuurgroep Publiek Belang 088 496 03 10