NBA: 'Onderzoek AFM goed nieuws voor accountantsberoep'

Onderzoek door de AFM bewijst dat het accountantsberoep een eerste goede stap zet met de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de controlekwaliteit. Die uitkomst, een jaar na de presentatie van het verbeterplan In het publiek belang, is een stimulans om door te gaan met de implementatie van die maatregelen en de toepassing verder te verbreden.

Ambitie is het volledige verbeterplan binnen drie jaar te realiseren. Dat stelt de NBA, in een reactie op het rapport Dashboard 2015 Verandering en verbetermaatregelen van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de sector.

De AFM onderzocht de opzet van alle maatregelen die accountantsorganisaties momenteel doorvoeren om de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren. Uitkomst is volgens de AFM dat de betrokken organisaties “serieus werken aan de fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van hun wettelijke controles te verhogen en daarmee meer in het publiek belang te handelen”.

Complimenten

De uitkomsten van het AFM-onderzoek zijn volgens NBA-voorzitter Pieter Jongstra goed nieuws voor het accountantsberoep: “dit is een reflectie van de enorme inspanning die de sector zich heeft getroost in het afgelopen jaar. Daarvoor past een compliment aan alle betrokkenen.”

Jongstra benadrukt tegelijk dat er nog veel moet gebeuren: “de NBA heeft de ambitie om het totale verbeterplan samen met de kantoren binnen drie jaar te implementeren. Het eerste jaar daarvan zit erop en we zijn op de goede weg. Maar we zijn er echt nog niet en de AFM ziet ook ruimte voor verbetering. Het beroep mag daarom niet achterover leunen. Het is tijd voor de volgende stap. Dit rapport is daarbij een steun in de rug.”

Het AFM-rapport is in lijn met een recente update van de NBA Monitor Publiek Belang, waarin de accountantskantoren zelf hun uitvoering van het verbeterplan kunnen bijhouden.

Sectorbreed uitrollen verbeterplan

Het AFM-rapport heeft betrekking op de negen accountantsorganisaties met een AFM-vergunning voor het mogen controleren van organisaties van openbaar belang (oob’s). Vanaf dit najaar wordt het verbeterplan voor de sector ook uitgerold bij de groep van circa vierhonderd kantoren met een vergunning voor het mogen uitvoeren van wettelijke controles bij niet-oob-organisaties. Een brede werkgroep heeft het pakket maatregelen doorvertaald voor zulke accountantsorganisaties in het niet-oob-segment.

Om de voortgang zichtbaar te maken wordt de NBA Monitor Publiek Belang ook aan de niet-oob-kantoren beschikbaar gesteld. “Als NBA-bestuur streven we ernaar dat de kwaliteitsverbetering ook door deze kantoren voortvarend wordt opgepakt, net zoals dat door de oob-kantoren is gedaan”, aldus NBA-voorzitter Jongstra.