Herziening Standaard 315

article image
Volledige naar : Vertalen herziene ISA 315
Tijdslijn : maart 2020 – januari 2021
 Status : Conceptfase 

 Doelstelling:

Vertalen van de herziene ISA 315.

De IAASB heeft de Standaard herzien om in te spelen op uitdagingen en issues met betrekking tot de huidige Standaard. Het doel is om een betere risicoanalyse te verkrijgen en daardoor beter op risico’s te kunnen inspelen. ISA 315 is grondig herzien. De herziene vereisten focussen op ‘wat’ er gedaan moet worden en de herziene toelichtende paragrafen beschrijven ‘waarom’ en ‘hoe’ werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De herziene controlestandaard 315 zal worden opgenomen in de NV COS.

» Projectplan

  • September 2020: De vertaling van de herziene Standaard 315 is in zoverre gereed dat het wordt besproken in de SCA (9 sept) en na akkoord in het ACB (eind sept).
  • Juni 2020: Het projectplan is goedgekeurd door het ACB.
  • Mei 2020: Voor het vertalen van de ISA 315 is een projectplan opgesteld.
  • Maart 2020: De herziening van de ISA 315 heeft gevolgen voor de Nederlandse Standaard 315. ISA 315 is grondig herzien.

 

Een consultatie volgt in het najaar van 2020.

Voor de actuele Standaard 315 verwijzen wij u naar de HRA.