Standaard 315

article image
Volledige naam : Herziening Standaard 315 - Vertalen herziene ISA 315
Tijdslijn : maart 2020 - september 2021
Status : definitief

Doelstelling

Vertalen van de herziene ISA 315.

De IAASB heeft de Standaard herzien om in te spelen op uitdagingen en issues met betrekking tot de huidige Standaard. Het doel is om een betere risicoanalyse te verkrijgen en daardoor beter op risico's te kunnen inspelen. ISA 315 is grondig herzien. De herziene vereisten focussen op 'wat' er gedaan moet worden en de herziene toelichtende paragrafen beschrijven 'waarom' en 'hoe' werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De herziene controlestandaard 315 zal worden opgenomen in de NV COS.

» Projectplan

  • Oktober 2021: De vertaling van de herziene ISA 315 is door het bestuur goedgekeurd. Hiermee is de Standaard gereed voor publicatie.
  • Augustus 2021: De consultatiereacties zijn verwerkt in een definitieve herziene Standaard 315. Deze versie wordt aan het bestuur voorgelegd in haar oktobervergadering.
  • Mei 2021: De consultatietermijn is verstreken. Op de consultatie zijn vijf reacties binnengekomen. Momenteel wordt gewerkt aan de verwerking van deze reacties.
  • Maart 2021: De conceptversie van de herzien Standaard 315 is gepubliceerd op de NBA-website. De consultatietermijn is 18 maart - 3 mei 2021.
  • Februari 2021: Discussies rondom het genderneutraal maken van de Standaard zorgden voor enig oponthoud.
  • November 2020: De vertaling wordt besproken binnen het ACB.
  • September 2020: De vertaling van de herziene Standaard 315 is in zoverre gereed dat het wordt besproken in de SCA (9 september) en na akkoord in het ACB (eind september).
  • Juni 2020: Het projectplan is goedgekeurd door het ACB.
  • Mei 2020: Voor het vertalen van de ISA 315 is een projectplan opgesteld.
  • Maart 2020: De herziening van de ISA 315 heeft gevolgen voor de Nederlandse Standaard 315. ISA 315 is grondig herzien.

Onderstaand de herziene Standaard 315 en de vertaling van de IAASB-inleiding tot de herziening. Deze herziene versie wordt opgenomen in de nog uit te brengen HRA 2022. In HRA 2021 staat nog de oude Standaard 315.