Wet versus Moraal

article image

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Project Wet versus Moraal

: Januari 2019 - Februari 2020

: Conceptfase

Doelstelling

Doelstelling van het project is te concretiseren wat de verwachting is van enerzijds de NBA leden en anderzijds de maatschappij voor wat betreft de omgang van accountants met situaties waarbij zich een spanningsveld voordoet tussen wet en moraal.

Uiteindelijk zullen de bevindingen uit het project in een rapportage worden verwerkt waarbij o.a. zal worden aangegeven of er consequenties zijn voor de huidige ViO en VGBA. Mogelijk dat de regelgeving (en de Toelichting) zal worden aangepast en/ of verhelderd. Tijdens de uitvoering van het project zullen praktijksituaties nadrukkelijk aan de orde komen.

ยป Projectplan

  • Juni 2020: Het project loopt vertraging op tijdens de coronacrisis. Het project wordt geagendeerd op de eerste vergadering van het ACB na de zomerperiode.
  • Februari 2020: De opzet, inclusief een aantal voorbeelden, is uitgewerkt en door SCE besproken. Na bespreking in het ACB zullen de voorbeelden nader worden uitgewerkt.
  • December 2019: De projectgroep schrijft aan een opzet voor het vervolgtraject; aan de hand van voorbeelden zal een notitie worden geschreven.
  • Juli 2019: Stagiaire Cathalijn Miedema presenteert haar onderzoek aan de SCE. Het vervolgtraject wordt komende maand besproken binnen de projectgroep.
  • April 2019: Gewerkt wordt aan de opzet en de kaders, literatuur studie en interviews.
  • Maart 2019: Projectplan is definitief gemaakt.
  • Februari 2019: Een stagiaire maakt van februari tot juni deel uit van de projectgroep en zal zich bezighouden met literatuur onderzoek.
  • November 2018: Projectplan is in de maak. Een projectgroep is samengesteld met leden van de SCE.

Consultatiefase volgt.

Het project is in volle gang.