article image

Volledige naam

: NBA-handreiking Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole

Tijdslijn

Status

: 2019 – najaar 2021

: consultatiefase

Doelstelling: Cultuur en gedrag beïnvloeden de manier waarop mensen in organisaties opereren. Zo wordt ervanuit gegaan dat een goede cultuur kan leiden tot minder kans op fraude. De vraag is echter hoe dit effectief kan worden ingezet om controle informatie te verkrijgen. Als dit kan is het de bedoeling om dit in een uiting nader toe te lichten.

  • September 2021 - Op de consultatie zijn 18 reacties binnengekomen. De werkgroep gaat de komende weken aan de slag met de verwerking van deze reacties.
  • Juli 2021 – Het bestuur stemt in met de consultatie van de concept handreiking. De consultatie loopt van 16 juli tot 17 september 2021.  
  • Maart en Juli 2021 – Het tekstvoorstel is nader uitgewerkt tot een concrete concept handreiking. Deze concept handreiking is meerdere keren in de SCA en het ACB besproken. Opmerkingen inzake onder andere de gebruikte modellen en technieken en impact op de risicoanalyse en controle-aanpak zijn verwerkt.
  • November 2020 – De projectgroep presenteert aan het ACB een concept tekstvoorstel.
  • September 2019 – De projectgroep presenteert aan het ACB een raamwerk met modellen, technieken en denkrichting als hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole.

Naar verwachting wordt de handreiking in het najaar van 2021 definitief gepubliceerd.