COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1) van het Ministerie van SZW beoordeeld (versie 7 oktober). 

Het protocol moet in samenhang worden gelezen met Standaard 3900N ( Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance) en 4415N (Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant). 

Oordeel COPRO (20035F68 - 7 oktober 2020)

In nauwe samenwerking met COPRO heeft het Ministerie diverse verbeteringen en verduidelijkingen in het protocol aangebracht. COPRO daarom heeft als eindoordeel dat het protocol NOW 1 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Addendum Protocol

Het Ministerie van SZW heeft inmiddels een Addendum bij de Accountantsprotocollen NOW 1 en NOW 2 gepubliceerd. COPRO heeft als eindoordeel dat dit addendum bijdraagt aan de uitvoerbaarheid van de Accountantsprotocollen NOW 1 en NOW 2 en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download