TVL 2021

COPRO is nauw betrokken bij de totstandkoming van de accountantsprotocollen voor de 'Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19' (TVL) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het betreft protocollen voor aanvraag en vaststelling van de tijdvakken januari, februari en maart (Q1), april, mei en juni (Q2), juli, augustus en september (Q3) en oktober, november en december (Q4).

Oordeel COPRO

De hieronder genoemde protocollen zijn op advies van COPRO zodanig herschreven, dat de administratieve lasten voor de ondernemer zo beperkt mogelijk blijven. Ook de bijbehorende modelrapporten van de accountant zijn aangepast. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat deze protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Protocollen 2021 Q1
Protocollen 2021 Q2
Protocollen 2021 Q3
Protocollen 2021 Q4
Modelrapporten

TVL 2022

De Copro is nauw betrokken bij de totstandkoming van de accountantsprotocollen voor de 'Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19' (TVL) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het betreft protocollen voor aanvraag en vaststelling van de tijdvakken januari, februari en maart (Q1). De protocollen zijn beoordeeld als uitvoerbaar.

Protocollen aanvraag en vaststelling TVL Q1 2022

Vanuit de Copro hebben wij naar de 4 protocollen gekeken, waarbij nog enkele tekstuele voorstellen zijn gedaan. Verder geen opmerkingen bij deze doorrol en eerder ook geen signalen dat er onduidelijkheden zijn. Voor verdere informatie over de TVL Q1 2022 bij RVO zie de website van RVO.

Oordeel Copro (27 juli 2022 / 22008.C/D/E/F2)

Copro heeft als oordeel dat de 4 Accountantsprotocollen TVL vaststelling Q1 2022 (MKB en Grote ondernemingen 4400N; MKB en Grote ondernemingen 4416N) uitvoerbaar zijn.

Protocollen 2022 Q1