Horizon Europe

Eind 2020 heeft de Europese Commissie het subsidieprogramma Horizon Europe vastgesteld. Het programma is de opvolger van het Horizon 2020-programma en betreft de periode 2021-2027. In totaal is 95,5 miljard euro beschikbaar.

Horizon Europa is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, met als doel klimaatverandering aan te pakken, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te ondersteunen en de concurrentiekracht en groei van de EU te versterken. Het programma bevordert samenwerking en verhoogt de impact van onderzoek en innovatie bij het vormen en uitvoeren van EU-beleid, terwijl ook wereldwijde uitdagingen aangepakt worden.

Rol van de accountant

Belangrijke documenten (modelrapportages) voor de accountant zijn:

  • Model Grant Agreement (MGA), modelcontract voor Horizon Europe-projecten.
  • Model for the certificate on the financial statements (CFS).

Uitgangspunt voor de accountantswerkzaamheden en -rapportage is ISRS 4400 Agreed-upon procedures engagements regarding Financial Information.

Advies Copro

De NBA Subsidy Audit Community (SAC) heeft een inventarisatie uitgevoerd van de afwijkingen tussen het voorgestelde Horizon Europe format template (V.1.1 – 15.03.2023) en de ISRS 4400. Hiertoe is een notitie opgesteld waarin een nadere uiteenzetting van deze vaktechnische bewaren is opgenomen. Daarnaast is een begeleidende brief opgesteld die naar de EC en de Common Audit Service (CAS) is gestuurd door de NBA. Voorts is aangegeven in deze brief dat accountants vanwege deze vaktechnische bezwaren dergelijke opdrachten in de huidige vorm niet kunnen accepteren en uitvoeren (zie download).

De EC en CAS hebben op basis van deze notitie nieuwe modelrapportages opgesteld (V.2 – 15.04.2024). De huidige template bevat nog enkele elementen van een controle- of beoordelingsopdracht. De template is bruikbaar mits gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden in de CFS voor het nader duiden van de verspreidingskring, de uitgevoerde werkzaamheden en het opnemen van “further remarks”.  

Een voorbeelduitwerking is bijgevoegd voorzien van voorgestelde aanpassingen in rood.

Download
Download eerdere correspondentie