Aanleiding

De NBA is op 21 juli 2022 gestart met de consultatie van de aanpassing van enkele definities en verwijzingen in de NV NOCLAR, NVKS en de NV COS. 

Met de aanpassingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Het gaat voornamelijk om het corrigeren van verkeerde verwijzingen.

Dit is een vervolg op het project Definities uit 2021.

Consultatietermijn

De NBA is op 21 juli 2022 gestart met de consultatie van de aanpassing van enkele definities en verwijzingen in de NV NOCLAR, NVKS en de NV COS.

Achtergrond

De NBA past enkele definities en verwijzingen aan in de NV NOCLAR, NVKS en de NV COS. Hiermee zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Het gaat voornamelijk om het corrigeren van verkeerde verwijzingen.

Tijdens de consultatie leggen wij een concept van de aanpassingen voor en vragen om uw reactie. De NBA gaat dan na of eventuele aanpassingen van het concept nodig zijn.

De consultatietermijn liep van 21 juli tot en met 21 september 2021. Consultatiereacties kunnen worden gestuurd aan: consultaties@nba.nl.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.

Download
Consultatiereacties

Definitief

De Veeg-nadere voorschriften definities 2022 en de NV COS 2023 zijn in werking getreden na publicatie in de Staatscourant in december 2022. Hiermee zijn enkele definities en verwijzingen aangepast in de Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR), de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS). Met deze aanpassing zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Het gaat voornamelijk om het corrigeren van verkeerde verwijzingen.

Download definitieve versie