Waarnemingsovereenkomst

Bij een calamiteit moet de dienstverlening aan de klant altijd doorgaan. Daarom zijn accountants en -organisaties verplicht om de waarneming te regelen voor de uitvoering van assurance en aan assurance verwante opdrachten. 

De NBA heeft voorbeelden voor de waarnemingsovereenkomsten opgesteld. De opgestelde documenten zijn illustratief bedoeld: het gebruik van het voorbeeld is niet verplicht. Het staat iedereen vrij om voor eigen gebruik wijzigingen aan te brengen.

Van het voorbeeld zijn twee versies gemaakt:

  • een voorbeeld enkelvoudige waarneming (accountant A. neemt accountant B. waar)
  • een voorbeeld wederzijdse waarneming (accountant A. neemt accountant B. waar en vice versa)

Naast de waarneming regelt het voorbeeld ook de afwikkeling bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Door het wegstreepveld in de definitie van 'Waarneming' kunt u bepalen of de waarneming (en de afwikkeling) van toepassing is op alle opdrachten of op alleen de assurance en aan assurance verwante opdrachten.

Vraag en antwoord

Meer informatie

Arjen Sukkel Coördinator Juridische Zaken 088 4960 284