Model algemene voorwaarden

In juni 2017 deponeerde de NBA nieuwe modelvoorwaarden bij de Rechtbank Amsterdam onder nummers 39/2017 (variant 1) en 41/2017 (variant 2). De voorwaarden kunt u op deze pagina downloaden in verschillende formaten in de Nederlandse en Engelse taal. Leest u eerst deze pagina goed door voordat u over gaat tot gebruik van een van de modellen. 

Door gebruik te maken van algemene voorwaarden standaardiseert u de voorwaarden waaronder u uw diensten verricht, bijvoorbeeld ten aanzien van de betalingscondities. Gebruik van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar wel aan te bevelen omdat u dan niet bij iedere opdracht opnieuw hoeft op te schrijven onder welke (algemene) voorwaarden u de opdracht uitvoert. 

Niet verplicht

Gebleken is dat het maatschappelijk verkeer een model algemene voorwaarden soms als verplicht voorgeschreven ziet. Dat is echter niet het geval. Het gebruik is wel aan te bevelen omdat u dan niet bij iedere opdracht opnieuw hoeft op te schrijven onder welke (algemene) voorwaarden u de opdracht uitvoert. 

Begeleidend schrijven

Ter verduidelijking van de status van de gedeponeerde algemene voorwaarden is in 2013 een begeleidend schrijven opgesteld. Deze tekst geldt onverkort voor de in 2017 gedeponeerde modellen.

Aanpassingen

Ook is het niet verplicht om de voorwaarden in ongewijzigde vorm te gebruiken. U kunt daar uiteraard voor kiezen, maar u kunt ook  zelf algemene voorwaarden opstellen of helemaal geen gebruik maken van algemene voorwaarden. Ook kunnen gebruikers van de model voorwaarden besluiten om in individuele gevallen af te wijken van bepaalde artikelen in het model. Het staat u daarnaast vrij om de voorwaarden aan te passen en als uw eigen voorwaarden te presenteren. In dat geval adviseren wij u uw voorwaarden zelf te deponeren. U kunt dan niet verwijzen naar de in de voorwaarden opgenomen depotnummers. 

Ingetrokken voorwaarden

Het depot van de voorwaarden met nummer 6/2013 zal per 1 juni 2019 worden ingetrokken. U kunt per die datum dus niet meer naar dat depotnummer verwijzen. Het archief met de oude voorwaarden (2008 en 2013) vindt u onderaan deze pagina. 

Twee varianten

Variant 1 en variant 2 zijn inhoudelijk nagenoeg gelijk. Het verschil zit artikel 11: de aansprakelijkheidsbepaling. Waar in variant 1 is gekozen voor koppeling van de aansprakelijkheid aan hetgeen de verzekeraar uitkeert, is in variant 2 gekozen voor het opnemen van een maximum dat gerelateerd is aan de het honorarium voor een opdracht. In variant 2 zijn daarom ook twee extra definities opgenomen. Andere verschillen zijn er niet (maar let op: de depotdata en depotnummers van beide versies zijn anders).

Variant 1

Variant 2

Ook ten aanzien van deze set geldt weer dat het gebruik niet verplicht is. Het staat u vrij andere algemene voorwaarden te gebruiken, voorwaarden uit het model aan te passen of zelfs om helemaal geen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren.

Verduidelijking

Ter verduidelijking van de status van de gedeponeerde algemene voorwaarden is een begeleidend schrijven opgesteld. Tevens is een toelichting voor de gebruiker opgesteld. Ook is er een brief die u zou kunnen gebruiken om de algemene voorwaarden te introduceren bij uw cliĆ«nten.

Archief Algemene voorwaarden (via minfin.sitearchief.nl)