Model algemene voorwaarden

Het gebruik van het model algemene voorwaarden is niet verplicht. U kunt er voor kiezen om de door NBA opgestelde voorwaarden te gebruiken maar u mag ook zelf algemene voorwaarden opstellen. U kunt er zelfs voor kiezen om helemaal geen gebruik te maken van algemene voorwaarden.

Als u er toch voor kiest om gebruik te maken van de modelvoorwaarden mag u in individuele gevallen afwijken van bepaalde artikelen. Het staat u daarnaast vrij om de voorwaarden aan te passen en als uw eigen voorwaarden te presenteren. In dat geval adviseren wij u uw voorwaarden zelf te deponeren. U kunt dan niet verwijzen naar depotnummer 6/2013. 

Model met alternatieve aansprakelijkheids­bepaling

Ook ten aanzien van deze set met het alternatieve aansprakelijkheidsartikel geldt weer dat het gebruik niet verplicht is. Het staat u vrij andere algemene voorwaarden te gebruiken, voorwaarden in de voorbeeldset aan te passen of zelfs om helemaal geen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren.

Zelf deponeren

Indien u ervoor kiest om het alternatieve aansprakelijkheidsartikel te hanteren, dient u de algemene voorwaarden zelf te deponeren bij een rechtbank of de Kamer van Koophandel.

Verduidelijking

Ter verduidelijking van de status van de gedeponeerde algemene voorwaarden is een begeleidend schrijven opgesteld. Tevens is een toelichting voor de gebruiker opgesteld. Ook is er een brief die u zou kunnen gebruiken om de algemene voorwaarden te introduceren bij uw cliënten.

Toelichting

Vragen en meer informatie

mr. N.J. (Nicole) Makkes Senior Juridisch Adviseur - CIPP/E 020 301 02 66