De Subsidy Audits Community (SAC) heeft in maart 2023 de Handleiding Subsidiecontroles uitgebracht. Met de handleiding wil de SAC de discussies tussen subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en accountants stroomlijnen. Naast de bespreking van algemene uitgangspunten gaat de handleiding in op de controle van subsidievoorwaarden, in het bijzonder de controle van personele en materiële kosten. Ook legt de handleiding enkele discussiethema’s neer, waaronder over materialiteit, rechtmatigheid en doelmatigheid.