Door de samenwerking met de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft de SAC aansluiting met de Blauwe Brigade uit de NBA Vernieuwingsagenda.

Doelstelling van de SAC is het dichten van de verwachtingskloof tussen subsidieverstrekker en accountant. Vaak bestaat er een verschil tussen hetgeen de subsidieverstrekker formeel vraagt van de accountant en hetgeen hij in feite verwacht dat deze zal doen. Vaak wordt onvoldoende rekening gehouden met de vaktechnische standaarden waaraan de accountant dient te voldoen.

In dit kader heeft de SAC de Handleiding Subsidiecontroles uitgebracht. Met de handleiding wil de SAC de discussies tussen subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en accountants stroomlijnen. Naast de bespreking van algemene uitgangspunten gaat de handleiding in op de controle van subsidievoorwaarden, in het bijzonder de controle van personele en materiële kosten. Ook legt de handleiding enkele discussiethema’s neer, waaronder over materialiteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. Doel van de SAC is om deze discussiethema’s medio 2022 tijdens een of meer rondetafel bijeenkomsten te bespreken met belanghebbende partijen.

Kantoren die momenteel in de SAC vertegenwoordigd zijn:

 • BakerTilly
 • BDO
 • Deloitte
 • Dubois & Co
 • EY
 • Flynth
 • Grant Thornton
 • HLB Blömer
 • KPMG
 • Mazars
 • PwC
 • WITh Accountants

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter (Guido Willems) of de secretaris (René Wolfert).