Veel mkb-ondernemers in Nederland hebben moeite om een financiering te krijgen. Dit geldt vooral voor ondernemers in het zogenaamde microbedrijf. Naast het feit dat deze ondernemers vaak geen zekerheden kunnen bieden, is een gebrekkige kwaliteit van de aangeleverde informatie een belangrijke oorzaak voor het afwijzen van een financieringsaanvraag door een financier. 

Daarnaast is er sinds de kredietcrisis sprake van een forse groei van het aantal nieuwe financieringsvormen en daarmee gepaard gaand het aantal financieringspartijen. Veel mkb‑ondernemers zien door de bomen het bos niet meer en hetzelfde geldt in veel gevallen ook voor de mkb-accountant.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat:

  • de mkb-accountant tekortschiet in diepgang en analyse van aangeleverde informatie;
  • de mkb-accountant zich niet ‘senang’ voelt om financieringsdeskundige te worden;
  • de mkb-ondernemer behoefte heeft aan ondersteuning bij financieringsvraagstukken;
  • educatie een positieve bijdrage kan leveren aan het kennisniveau van de mkb-accountant op het gebied van financieringsvraagstukken.