De schrijfwijzer neemt de lezer stap voor stap mee bij het schrijven van een accountantsprotocol (ook wel controleprotocol). De brochure gaat in op vier concrete vragen:

  • Is een accountantsprotocol nodig?
  • Waarmee moet de schrijver rekening houden?
  • Welk accountantsproduct is er beschikbaar?
  • Hoe schrijft je een helder accountantsprotocol?

Aan de hand van een handig schema kan de lezer kiezen welk accountantsproduct in welke situatie het meest geschikt is. Het laatste hoofdstuk van de brochure gaat over wat er precies in een protocol moet staan, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

De Schrijfwijzer kan in samenhang gelezen worden met de brochure Materialiteit en accountant en de Handleiding Subsidiecontroles. De publicaties is inmiddels ook de documentenpagina van het Handboek financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (Hafir).

Waarom is de Schrijfwijzer belangrijk?

In de praktijk gaat er nog veel fout met protocollen. Opstellers, toezichthouders en accountants worstelen met de toepassing ervan. Hierdoor ontstaan verwachtingskloven, discussies achteraf en extra administratieve lasten. De schrijfwijzer geeft aan dat het allemaal niet moeilijk hoeft te zijn, als je maar een aantal voorwaarden en kenmerken in acht neemt.

Is een protocol altijd noodzakelijk?

Zeker niet, een protocol is geen absolute voorwaarde. De schrijfwijzer geeft aan dat een protocol geen vanzelfsprekendheid of een doel op zichzelf is. In essentie gaat het erom, dat de accountant over duidelijke normen beschikt. Normen die aangeven hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Als die er zijn, is een protocol niet nodig.