De tijden van een papieren administratie zijn voorgoed voorbij, ook in het mkb. Niet langer kan de accountant zich veroorloven zijn controle ‘om de automatisering heen’ uit te voeren. In de dagelijkse accountantspraktijk groeit de behoefte om IT-aspecten concreet en gestructureerd te integreren in de accountantscontrole. Accountants worstelen regelmatig met deze integratie en het blijkt vaak niet eenvoudig te zijn om IT-deskundigheid goed in te zetten in het team. Dit rapport is primair geschreven voor accountants die zich in hun dagelijkse werk bezig houden met jaarrekeningcontroles. Het is echter ook zeer geschikt voor IT-auditors die worden ingeschakeld om, samen met de accountant, de effectieve vraagstelling en scope van een jaarrekeningcontrole te bepalen.