In hoeverre zijn er prikkels te onderkennen die examenfraude in de hand werken?