De MiFID is van kracht sinds 1 november 2007 en bestaat uit twee niveaus van Europese wetgeving. 'Level 1', de richtlijn zelf die in april 2004 werd goedgekeurd door de Europese Commissie. 'Level 2', de technische uitwerkingen van de Level 1-bepalingen, die de uitvoering mogelijk moeten maken. Verder worden in Level 3 aanbevelingen gegeven voor de EU-lidstaten hoe de bepalingen in nationale wet- en regelgeving moeten worden geïmplementeerd en worden aanbevelingen gegeven voor stakeholders.

Op de site van Asset Management Association (DUFAS) is uitgebreide informatie over MiFID beschikbaar.

Accountants bij beleggingsinstellingen zoeken weg uit het doolhof van regelgeving

Accountants bij beleggingsinstellingen moeten samen optrekken en goed communiceren. Dat is de conclusie van de bijeenkomst die de NBA op 29 november 2016 organiseerde.

De wettelijke meldplicht voor accountants was een van de redenen om de bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst werd georganiseerd met medewerking van DUFAS, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Charco en Dique, Solutional en EY. Doel van de bijeenkomst was het delen van kennis van de ingewikkelde wet- en regelgeving. Ook werd besproken hoe accountants hier mee om moeten gaan.

Verslag en presentaties