Sectorcommissie Decentrale Overheden

De NBA-Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) is een platform van accountants die werkzaam zijn voor en bij decentrale overheden. Dit vanuit een behoefte aan overleg en afstemming tussen sectoraccountants maar ook met andere betrokkenen.

Over de SDO en de Werkgroep

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving, (vaktechnische) vraagstukken en ontwikkelingen. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De pluriforme SDO wil daartoe:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen bij decentrale overheden; en
 • fungeren als aanspreekpunt voor normstellers, toezichthouders en toetsers voor decentrale overheden.

De sectorcommissie (SDO) is samengesteld vanuit accountantsorganisaties die jaarrekeningcontroles uitvoeren van decentrale overheden, gemeentelijke accountantsdiensten, interne accountants in audit- en controlfuncties bij decentrale overheden. De werkgroep (WGDO) bestaat uit de SDO-leden en verder alle accountantsorganisaties actief op de markt van decentrale overheden (voor zover bekend bij de NBA). De SDO en WGDO komen formeel vijf keer per jaar bij elkaar voor het contact en afstemming met de sector. Alle deelnemers zijn agenda-lid van de commissie en kunnen deelnemen in projecten en werkgroepen van de commissie.

Werkterrein

De sectorcommissie vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De sectorcommissie voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van beleid en nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van relevantie en controleerbaarheid.

Eén van de doelen van de sectorcommissie is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (cie BADO), de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (cie BBV), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Auditdienst Rijk (ADR), de Algemene Rekenkamer, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) en andere brancheorganisaties over regelgeving, normen, accountantscontrole, verantwoording, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de sectorcommissie zich over sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

Aandachtsgebieden

Binnen het werkterrein richt de Sectorcommissie zich op bedrijfsvoerings-, verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • afstemming over nieuwe betere regelgeving en toepassing daarvan in de praktijk;
 • signaleren van ontwikkelingen in de sector en de consequenties daarvan voor de interne beheersing, verslaggeving en controle van decentrale overheden; en
 • de kwaliteit van de bedrijfsvoering en accountantscontrole bij decentrale overheden.

 

Oranje lijn

Actueel

Oranje lijn

Rechtmatigheidsverantwoording

Om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in verslagjaar 2021 mogelijk te maken zijn wetsaanpassingen noodzakelijk in de Financiële Verhoudingswet, de Gemeentewet en de Provinciewet, maar ook om lagere regelgeving, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). De SDO zal de ontwikkelingen en wetsaanpassingen inzake de rechtmatigheidsverantwoording nauwlettend volgen en heeft onder meer een rol in het beoordelen van de impact voor de beroepsgroep van accountants.

Oranje lijn

SDO-notities

Oranje lijn

BADO-notities

Notities van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) zijn beschikbaar op de site van de rijksoverheid.

Oranje lijn
Oranje lijn
Oranje lijn

Samenstelling Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO)

 • A.E. Gerritsma RA (voorzitter; PwC)
 • E.H. van Lankveld RA MSc (PwC)
 • D.A. van Hooff RA (vice-voorzitter; auditor ACAM Gemeente Amsterdam)
 • Demirel RA RE (auditor ACAM Gemeente Amsterdam)
 • D.J. Han RA (lid; Flynth)
 • R.H. Bouman RA (lid; BDO)
 • N.J.E.P. van Engelen RA (BDO)
 • J.M.A. Drost RA (lid, BT)
 • drs. W.W.L.A Wentink RA (BT)
 • R.M.J. van Vugt RA (lid, Deloitte)
 • Blomjous RA MSc (Deloitte)
 • L. de Vries RA MSc EMA (lid, EY)
 • M.J.A. van Veen RA (EY)
 • S. Hofsteenge RA (lid; Eshuis)
 • J.J. van Tongeren RA AA (lid, strategisch adviseur gemeente Almere)
 • H.M. Luiks RA (lid; concerncontroller Provincie Utrecht)

Samenstelling Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO)

 • Deelnemers SDO
 • M.M. van Lierop RA MSc (Crowe Foederer)
 • A.M. Kuijpers RA RO CIA (financial auditor gemeente Breda)
 • E. Fernando RA MSc (auditor GAD gemeente Den Haag)
 • D. Kastanja RA (interne accountant gemeente Leiden)
 • P. Peters (IPA-ACON)
 • P.J.D. Bosch RA (KSG)
 • R.D.H. Killeen RA MGA (Publiek Belang Accountants)
 • Kalkman RA (Publieke Sector Accountants)
 • E.E.T.M. Kalnenek RA (Q-concept)
 • J. van den Borg RA (RA12)
 • M.J.G. Mennen RA RE CRISC (RSM)
 • H. Gosselink RA (Stolwijk Kelderman)
 • J. de Groot RA MPA (Verstegen Accountants)

Contact

Marianne van Kimmenade 2022 (324x324)
Marianne van Kimmenade Sr. beleidsadviseur en secretaris werkgroep Fraude en SDO/WGDO 088 4960 328