Goed bestuur en toezicht in het mkb

Een van de terreinen waarop de mkb-accountant voor zijn cliĆ«nt van toegevoegde waarde zou kunnen zijn, is het terrein van de (financiĆ«le) aansturing, organisatie en verantwoording van mkb-organisaties. Voor de mkb-accountant is dit nog een relatief nieuw gebied. En er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de governance in het mkb en de mogelijke rol van accountants binnen de mkb-governancestructuur. Daarom heeft NEMACC onderzocht wat governance in het mkb nu precies inhoudt, welke governancevraagstukken voor het mkb relevant zijn en welke rol de accountant hierin kan spelen.

Het gehele project bestaat uit drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek (inmiddels afgerond) omvat een theoretische verkenning van Goed Bestuur en Toezicht in het (Nederlandse) mkb en de rol van de accountant daarbij. Het tweede deelonderzoek (nog onderhanden) bestaat uit interviews met ondernemers en hun accountants naar de invulling van Goed Bestuur en Toezicht in hun onderneming en de rol die de accountant hierin al dan niet heeft. Het derde deelonderzoek (nog niet afgerond) geeft de reactie weer van een expertpanel op de voorafgaande deelonderzoeken.