Goed bestuur en toezicht in het mkb

Een van de terreinen waarop de mkb-accountant voor zijn cliĆ«nt van toegevoegde waarde zou kunnen zijn, is het terrein van de (financiĆ«le) aansturing, organisatie en verantwoording van mkb-organisaties. Voor de mkb-accountant is dit nog een relatief nieuw gebied. En er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de governance in het mkb en de mogelijke rol van accountants binnen de mkb-governancestructuur. Daarom heeft NEMACC onderzocht wat governance in het mkb nu precies inhoudt, welke governancevraagstukken voor het mkb relevant zijn en welke rol de accountant hierin kan spelen.