Verdienmodellen van het mkb-accountantskantoor

Met welk business- en verdienmodel kan de mkb-accountant het nieuwe decennium vol vertrouwen tegemoetzien? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan dit NEMACC-onderzoek ‘Verdienmodellen van het mkb-accountantskantoor’. 

Bij verdienmodellen gaat het ook over waardecreatie: Waar voegt de accountant nu waarde toe? Uit het onderzoek blijkt dat mkb-accountants nauwelijks stilstaan bij deze vraag. Het veel toegepaste verdienmodel ‘uurtje-factuurtje’ zegt niet veel over de waarde die echt wordt toegevoegd . De werkzaamheden van de mkb-accountant zullen, als gevolg van de digitalisering enerzijds en als gevolg van veranderende klantbehoeften, gaan veranderen. Dat vraagt om een ander verdienmodel. Een groot deel van de mkb-accountants is echter tevreden met de wijze waarop het nu gaat en voelt nog geen urgentie om aan de slag te gaan met het eigen business- en verdienmodel. Het onderzoek geeft richtingaanwijzers voor een dergelijk nieuw verdienmodel.

Downloads