De adviserende mkb-accountant, een voorstel voor kwaliteitsrichtlijnen

De werkzaamheden van de mkb-accountant verschuiven naar advisering. Voor adviesdienstverlening bestaan echter nog geen specifieke kwaliteitsrichtlijnen. Om de kwaliteit als accountants in het maatschappelijk verkeer te kunnen blijven garanderen, bestaat echter wel behoefte aan richtlijnen voor deze werkzaamheden. 

Het door NEMACC verrichte onderzoek leidt tot handvatten voor de drie onderscheiden soorten adviesopdracht: de natuurlijke advisering, de standaard adviezen en de specifieke adviesopdrachten. Uiteraard dienen deze handvatten te worden gehanteerd binnen het kader van de algemene kwaliteitsrichtlijnen die voor accountants gelden (zoals de VGBA, NOCLAR en de NV COS).