Brochure 'Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring'

Accountants zijn vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. Om klanten tijdig te informeren en om nu alvast het gesprek met de klant aan te kunnen gaan, leggen we in deze brochure het hoe en waarom uit.

Gebruikers van de jaarrekening, zoals investeerders, toezichthouders en banken, vragen zich al langere tijd af welke werkzaamheden de accountant uitvoert op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van een jaarrekening.

Ook is er bij investeerders en andere belanghebbende gebruikers van de jaarrekening een toenemende behoefte aan transparantie in zowel de jaarrekening als het directie- / bestuursverslag over bijvoorbeeld ondernemingsspecifieke inzichten en de langetermijnperspectieven.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zijn accountants vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over (hun werkzaamheden op het gebied van) fraude en continuïteit.

Niet in algemene bewoordingen, maar specifiek per klant, met aandacht voor de onderkende risico’s, de uitgevoerde werkzaamheden en indien
mogelijk en relevant ook de uitkomsten van die werkzaamheden. De rapportage aan de gebruiker van de jaarrekening wordt met andere woorden nog meer op maat gesneden. In deze brochure leest u wat deze verandering voor u betekent, en wat van u verwacht wordt wanneer u te maken hebt met een accountantscontrole.

Eerder proefdraaien

De rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring is weliswaar nog niet verplicht over boekjaar 2021, maar gezien het maatschappelijke belang ervan, roept de NBA accountants op om nu al te rapporteren over deze onderwerpen. Dit biedt zowel de accountants als u de mogelijkheid om alvast proef te draaien, voordat de nieuwe regelgeving daadwerkelijk van kracht wordt.

Wat betekent dit nu concreet? Accountants zullen de komende maanden het gesprek met u aangaan om uw rapportage én die van henzelf over deze onderwerpen verder te verbeteren.