De financiële sector en de activiteiten van de NBA

De Sectorcommissie Asset Management (SAM), de Sectorcommissie Banken (SCB), de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) en het Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ) van de NBA adviseren het bestuur over vraagstukken met betrekking tot de financiële sector en werken samen met diverse toezichthoudende en overkoepelende brancheorganisaties en ministeries.

Sectorcommissies SAM, SCB en SVP en het APZ

De sectorcommissies SAM, SCB en het APZ hebben de volgende taken:

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het met betrekking tot de financiële sector te voeren beleid.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken die specifiek zijn voor de financiële sector op het gebied van accountantscontrole en aan controle verwante werkzaamheden.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken op het gebied van externe verslaggeving door financiële instellingen.

Plannen sectorcommissies

Bekijk het overzicht van de plannen van de sectorcommissies.

Contact

Rob Schouten (324x324)
drs. Rob Schouten RA RE RO Coördinator Capital Markets 088 4960 318