Download gratis: ‘IT audit geïntegreerd in de controleaanpak’

Het boek Jaarrekeningcontrole in het mkb: IT audit geïntegreerd in de controle-aanpak biedt accountants in het mkb een praktische methodologie om IT-systemen van de klant meer te integreren in de controleaanpak.

Het is specifiek geschreven voor accountants die zich in hun dagelijkse werk bezig houden met jaarrekeningcontroles. Het rapport is echter ook zeer geschikt voor IT-auditors die worden ingeschakeld om, samen met de accountant, de effectieve vraagstelling en scope van een jaarrekeningcontrole te bepalen.

De auteurs 

Wilco Schellevis is partner bij Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs. Hij is primair actief op het snijvlak van IT en accountancy. Ook is hij voorzitter van de SRA IT-Auditkring.

Vera van Dijk werkt bij BDO Accountants & Adviseurs. Zij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IT-trainingen voor accountants.

De volgende personen hebben ook bijdragen geleverd: Jeroen Biekart, Evert Brouwer, Jack van Crooij, Gideon Folkers, Robert Johan, Erik-Jan Kreuze, Pieter Mansvelder, Ted O. Mos, Edwin Rosier.