Deponeren bij de KvK

De wijze waarop een jaarrekening aan de Kamer van Koophandel (KvK) kan worden gedeponeerd wordt gaandeweg gewijzigd. Zo is het sinds april 2014 niet meer mogelijk om de jaarrekening van een kleine onderneming met behulp van e-mail te deponeren. Voor middelgrote- en grote ondernemingen is het voornemen van de Kamer van Koophandel de deponering per e-mail in de loop van 2016 te verbieden.

Als gevolg van de verplichtstelling van Standard Business Reporting (SBR) is het op termijn ook niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier te deponeren. De planning van deze uitfasering is te vinden op de pagina over Standard Business Reporting.

Online deponeren

Een nieuwe vorm van deponeren is het online deponeren. De ondernemer kan hiervoor de online service Zelf deponeren jaarrekening van de Kamer van Koophandel gebruiken. De online service is overigens niet bestemd voor de intermediair. Op dit moment is het alleen mogelijk om jaarrekeningen in de bedrijfsklasse klein te deponeren.

Het online deponeren van jaarrekeningen van micro-entiteiten en kleine jaarrekeningen met een verlengd boekjaar is nog niet mogelijk.

Daarnaast wordt het in de toekomst ook mogelijk om jaarrekeningen van middelgrote rechtspersonen via de online service te deponeren. Direct deponeren door de ondernemer is dan overigens niet mogelijk, aangezien het publicatiestuk verplicht voorzien moet worden van een accountantsverklaring.

Het proces waarbij de ondernemer in het portaal zijn jaarrekeninggegevens invult, de ingevulde jaarrekeninggegevens naar zijn accountant stuurt en de wijze waarop SBR-assurance kan worden toegepast, moet nog nader worden uitgewerkt.