Accountantsprotocol NOW 5 en 6

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 5) en de Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 6) van het ministerie van SZW beoordeeld (versie 2 mei 2022). Het betreft één protocol voor twee NOW-perioden. Meer informatie over deze regeling valt te vinden op de website van SZW en de NBA.

Het protocol moet in samenhang worden gelezen met Standaard 3900N (Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance) en 4415N (Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant). Zie hiervoor de Helpdeskpagina van de NBA.

Oordeel COPRO (22019/ 2 mei 2022)

De NBA (Werkgroep COPRO) heeft als eindoordeel dat het bovengenoemde Accountantsprotocol NOW 5 en 6 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.