Accountant en materialiteit

De brochure Accountant en materialiteit legt uit hoe de accountant omgaat met afwijkingen en onzekerheden bij de controle van een verantwoording. 

Veel organisaties moeten zich over hun prestaties verantwoorden aan belanghebbenden. Soms is deze verantwoording voorgeschreven door de wet, soms gebeurt dit op basis van specifieke afspraken. De meest voorkomende vorm van een financiƫle verantwoording is de jaarrekening. Hierin geeft een organisatie inzicht in haar vermogen en resultaat van een bepaald verslagjaar. Een verantwoording is meestal niet absoluut van karakter, niet alle opgenomen cijfers zijn met wiskundige exactheid bepaald. Het gaat niet om 100 procent zekerheid en betrouwbaarheid. Dat kan vaak ook niet omdat met schattingen wordt gewerkt, of omdat niet zeker is of een toekomstige gebeurtenis echt plaatsvindt.

In dit kader wordt wel gesproken van materialiteit en materieel belang: een afwijking in een verantwoording is materieel als deze effect kan hebben op de beslissingen van de gebruikers van de verantwoording. Maar wat is materialiteit nu precies en welke rol spelen afwijkingen en onzekerheden in de controle van de accountant? Daar gaat de brochure Accountant en materialiteit over.

Deze brochure is tot stand gekomen uit een gezamenlijk initiatief van de Werkgroep Controleprotocollen (COPRO), de Subcommissie Assurance (SCA) en het Advies College voor beroepsreglementering (ACB).