Brochure nieuwe accountantsrapportage over fraude en continuïteit

15 oktober 2021 - Accountants zijn vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. Om klanten tijdig te informeren en om nu alvast het gesprek met de klant aan te kunnen gaan, leggen we in deze brochure het hoe en waarom uit. De verplichting houdt verband met de herziening van Standaard 700 die op dit moment wordt geconsulteerd. Reageren kan nog tot 25 oktober 2021.

Achtergrond

Bij gebruikers van de jaarrekening, investeerders, toezichthouders en banken, is niet altijd duidelijk welke werkzaamheden de accountant uitvoert op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van een jaarrekening. Terwijl zij juist behoefte hebben aan meer transparantie op deze thema’s.

Om hieraan tegemoet te komen, zijn accountants vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. Standaard 700, waarin deze verplichting wordt opgenomen, ligt momenteel ter consultatie voor bij de leden. Deadline reacties 25 oktober.

In de brochure worden de komende veranderingen en de gevolgen voor de klant verder toegelicht, daarnaast vormt de brochure ook een handige leidraad voor accountants om het gesprek met hun klant aan te gaan.

Nu al vast het gesprek aangaan 

Voor niet-oob-accountantsorganisaties is de rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring weliswaar nog niet verplicht over boekjaar 2021, maar gezien het maatschappelijke belang ervan, roept de NBA accountants op om nu al te rapporteren over deze onderwerpen. Dit biedt zowel accountants als klanten de mogelijkheid om alvast proef te draaien, voordat de nieuwe regelgeving daadwerkelijk van kracht wordt.

Voor oob-accountantsorganisaties geldt de verplichting om over fraude te rapporteren al wel over boekjaar 2021.