Belastingen en de activiteiten van de NBA

De NBA participeert in het Becon-overleg: een overleg tussen de Belastingdienst en de organisaties van fiscale adviseurs. Daarnaast biedt de NBA jaarlijks als service voor leden de checklist IB-aangifte aan en publiceert fiscale eindejaarstips. 

Taxes (657x281)

Becon-overleg

De NBA participeert in het Becon-overleg: een overleg tussen de Belastingdienst en de organisaties van fiscale adviseurs. Doel van het overleg is om problemen te signaleren die zich voordoen in het dagelijks verkeer tussen de Belastingdienst en fiscale adviseurs.

NBA-vertegenwoordiger in dit overleg is Michiel Opgenoort. Wilt u onderwerpen melden voor bespreking in het Becon-overleg? In de speciale communitygroep wil de NBA signalen en knelpunten uit de fiscale praktijk ophalen om mee te nemen in het overleg. De NBA deelt hier de agenda en verslagen van het Becon-overleg. » Naar de Community Becon-overleg (log in met uw MijnNBA-gegevens)

U kunt onderwerpen ook doorgeven via het e-mailadres m.opgenoort@nba.nl.

Contact

Michiel Opgenoort vierkant 200 x 200.jpg
Michiel Opgenoort Fiscaal jurist in het MKB

Checklist IB-aangifte

Als service voor leden biedt de NBA checklists voor de aangifte inkomstenbelasting aan. De checklist is ontwikkeld door het Register Belastingadviseurs (RB). Deze checklist kunt u als handvat gebruiken om de benodigde informatie bij uw cliĆ«nten op te vragen.

Fiscale eindejaarstips

Jaarlijks presenteert de NBA een Prinsjesdagspecial en een lijst met fiscale eindejaarstips.

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is een vorm van toezicht, waarin de Belastingdienst steunt op de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen van belastingplichtigen, belastingadviseurs en andere fiscale dienstverleners.

Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst samenwerken meer centraal zetten. Het gaat hierbij om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst. De Belastingdienst wil hiermee in zijn toezichtaanpak aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Hoewel de NBA als Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) niet zelf een convenant met de Belastingdienst kan afsluiten is zij wel vertegenwoordigd in het Platform fiscale dienstverleners, waarin de Belastingdienst overleg pleegt met de beroeps- en kantoororganisaties over horizontaal toezicht. Vertegenwoordiger namens de NBA is Michiel Opgenoort.

In juni 2012 bracht de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst het rapport Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet.