Ledenvergadering, bestuur, ledengroepen, voorzitter, afdelingen / kringen, organen beroepsreglementering en commissies
Raad voor Toezicht
Raad voor geschillen / Klachtbehandeling
Onderwijs / examen  / praktijkopleiding / permanente educatie
Contributie / kosten
Overige besluiten