Woo-verzoeken

In de Wet open overheid (Woo) is vastgelegd dat burgers aan bestuursorganen schriftelijke documentatie kunnen opvragen over bestuurlijke aangelegenheden. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op deze pagina publiceren we de verzoeken die wij ontvangen en besluiten daarover.