'De hulpvraag stellen is niet gebruikelijk in deze sector'

Tijdens de tweede sessie van de serie dialogen van de Stuurgroep Publiek Belang over cultuur en gedrag binnen accountantskantoren, ging het vooral over leidinggeven. 'Vakman en leidinggevende zijn twee verschillende werelden.'

Sinds 14 februari loopt er een serie aan dialoogsessies, georganiseerd door de Stuurgroep Publiek Belang. Die stuurgroep is opgericht door de NBA, SRA en de grote en middelgrote kantoren, met als doel duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De ingrediënten van de sessies zijn telkens hetzelfde: accountskantoren vaardigen een partner en een young prof af. Onder leiding van een moderator gaan zij in gesprek.

Accountants moeten laten zien dat ze ‘fantastisch’ werk hebben

Roland Ogink, vicevoorzitter van de SRA en bestuurder bij De Jong & Laan, trapte de sessie af door te reageren op de titel van de bijeenkomst: Vertrouwen door kwaliteit. “We hebben met elkaar nog wel wat te doen voordat we het vertrouwen hebben teruggewonnen.” Volgens Ogink moeten accountants laten zien dat ze een “fantastisch en belangrijk” vak hebben. “Zonder de ogen te sluiten voor wat er misgaat. Maar het helpt om positief te zijn, ook naar de volgende generatie toe.”  

Er gaapt een gat tussen medewerkers en partners

Volgens een verandermanager bij een van de accountantskantoren gaapt er een gat tussen medewerkers en partners. “Dat vraagt dat partners zich dienstbaar opstellen naar hun medewerkers. Wat hebben zij nodig om goed te kunnen functioneren? Daarbij hoort de vraag of een partner het aandurft om iemand anders te laten schitteren. Dat lukt nog niet bij iedere partner. Accountants zijn bovendien opgeleid om het exact te weten. Een hulpvraag stellen is niet gebruikelijk in onze sector. Bespreekbaar maken wat je  nodig hebt van elkaar om te kunnen veranderen is lastig.”

Hoge werkdruk uit zich in verlies van kwaliteit

Volgens een aanwezige young prof uiten signalen van een hoge werkdruk zich in verlies aan scherpte en focus.” En dat uit zich onder andere in het wegkijken bij steekproefbevindingen in de controlepraktijk. “Men zegt, als kanttekening, dat niet weggekeken wordt wanneer het betrekking heeft op fraude. Maar hoe ga je fraude ontdekken als je in de beginfase wegkijkt?” Werkdruk leidt zo concreet tot een vermindering van kwaliteit. Ook onrealistische verwachtingen van klanten en werkgevers dragen bij aan de werkdruk. Dit effect wordt versterkt door eigen ambities van young profs. De verantwoordelijkheid voor het verminderen en omgaan met werkdruk ligt voor een groot deel bij een young prof en een kantoor zelf, maar deze kunnen dit niet alleen.

Leidinggeven en vakkennis zijn gescheiden werelden

De aanwezigen werden gesplitst in twee groepen om door te praten over de aangedragen onderwerpen.

Eén van de onderwerpen? Leidinggevenden in de accountancy moeten vaker de verbinding maken met hun medewerkers. “Het zijn vaak degenen die goed zijn in het vak die hogerop komen”, aldus een accountant tot slot. “Dat wil niet zeggen dat je goed in leidinggeven bent.” Het is dan ook de vraag of managers wel de hulpvraag zien en deze herkennen. “Dat terwijl zij wel een sleutelpositie hebben om dit probleem te tackelen. Het zijn twee gescheiden werelden, die van de vakman en de gemotiveerde leidinggevende.”

Wat namen de deelnemers aan lessen mee naar huis?

  • Maak monitoren werkdruk onderdeel van controle
  • Meer aandacht voor leidinggeven binnen accountantskantoren
  • Geef ruimte aan het stellen van de hulpvraag
  • Neem ook accountants in business en overheidsaccountants mee in dilemma’s
  • Plan evaluatiegesprekken na een controle
  • Leidinggevende moet verbinding leggen met medewerkers
  • Partners moeten zich dienstbaar opstellen

Lees alle verslagen